วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

“อั๋น ภูวดล” อาสาดันราคายางใต้ พร้อมประกาศเป็นรัฐบาล เพิ่ม 1000 บ.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

28 เม.ย. 2023
6991

นายภูวดล วงษ์โสภณากุล ผู้สมัครเขต6 พรรครวมไทยสร้างชาติ จ.สงขลา ได้ลงพื้นที่เปิดเวทีปราศรัยย่อย ที่ วัดโคกกอ ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลาโดยได้ปราศรัยเน้นไปถึง ปัญหาราคายาง ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ จึงถือว่าราคายางจะเป็น นโยบายหลักและเป็นพันธสัญญาระหว่างพรรค กับชาวสวนยาง ที่จะช่วยให้ประชาชนมีชีวิตและปากท้องที่ดีขึ้น
“ผมไม่รับปาก ว่าจะกิโลละ 100 ไหม เพราะชาวบ้านถูกรับปากมาเยอะแล้ว วันนี้จะมาเพิ่มบอบช้ำอีกไม่ได้เ แต่ถ้าผมได้เป็น ส.ส. ของเขต6 สงขลา จะเน้นราคายางเป็นหลัก เน้นคนกรีดยางเป็นหลัก ปากท้องของชาวบ้านเป็นหลัก”

นายภูวดล ผู้สมัคร ส.ส.เขต6 สงขลา ย้ำว่าา พรรครวมไทยสร้างชาติิมีนโยบาย กองทุนพยุงราคาพืชผลทางการเกษตร ซึ่งจะครอบคลุมปัญหาราคายางและยังเป็นการส่งเสริมการใช้ยางอีกด้วย โดยนายภูวดล มั่นใจว่า กองทุนนี้จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างครอบคลุมเนื่องจากพื้นฐานคนไทยใช้ของแปรรูปยางพาราแทบทั้งสิ้น อีกทั้ง จ.สงขลา มีเมืองยางพาราที่ อ.บางกล่ำ แต่จุดอ่อนคือมีกลุ่มนักลงทุนให้ความสนใจน้อยเพราะขาดการส่งเสริมจูงใจให้นักลงทุนเข้ามา ซึ่ง ช่องทางเมืองยางพารานี้นายภูวดลมั่นใจเป็นนโยบายที่จะใช้แก้ปัญหาราคาได้อย่างแน่นอนนอกเรื่องหนึ่งที่นายภูวดล ผู้สมัครจากพรรครวมไทยสร้างชาติ ย้ำ คือ คือ เรื่องราคาปุ๋ยที่ปัจจุบันเกิดการผูกขาด ทำให้เกษตร ต้องรับสภาพการซื้อปุ๋ยในราคาสูง เนื่องจากมีการอ้างเหตุวิกฤตสงคราม ดังนั้น สิ่งที่จะทำหากได้เป็นผู้แทน นั่นคือ การให้ทุกอย่าง ขึ้นและลง ขึ้นคือ ราคายาง ลงคือราคาปุ๋ย

นายภูวดล วงษ์โสภณากุล ผู้สมัครเขต6 พรรครวมไทยสร้างชาติ จ.สงขลา ได้ลงพื้นที่เปิดเวทีปราศรัยย่อย ที่ วัดโคกกอ ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลาโดยได้ปราศรัยเน้นไปถึง ปัญหาราคายาง ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ จึงถือว่าราคายางจะเป็น นโยบายหลักและเป็นพันธสัญญาระหว่างพรรค กับชาวสวนยาง ที่จะช่วยให้ประชาชนมีชีวิตและปากท้องที่ดีขึ้น
“ผมไม่รับปาก ว่าจะกิโลละ 100 ไหม เพราะชาวบ้านถูกรับปากมาเยอะแล้ว วันนี้จะมาเพิ่มบอบช้ำอีกไม่ได้เ แต่ถ้าผมได้เป็น ส.ส. ของเขต6 สงขลา จะเน้นราคายางเป็นหลัก เน้นคนกรีดยางเป็นหลัก ปากท้องของชาวบ้านเป็นหลัก”
นายภูวดล ผู้สมัคร ส.ส.เขต6 สงขลา ย้ำว่าา พรรครวมไทยสร้างชาติิมีนโยบาย กองทุนพยุงราคาพืชผลทางการเกษตร ซึ่งจะครอบคลุมปัญหาราคายางและยังเป็นการส่งเสริมการใช้ยางอีกด้วย โดยนายภูวดล มั่นใจว่า กองทุนนี้จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างครอบคลุมเนื่องจากพื้นฐานคนไทยใช้ของแปรรูปยางพาราแทบทั้งสิ้น อีกทั้ง จ.สงขลา มีเมืองยางพาราที่ อ.บางกล่ำ แต่จุดอ่อนคือมีกลุ่มนักลงทุนให้ความสนใจน้อยเพราะขาดการส่งเสริมจูงใจให้นักลงทุนเข้ามา ซึ่ง ช่องทางเมืองยางพารานี้นายภูวดลมั่นใจเป็นนโยบายที่จะใช้แก้ปัญหาราคาได้อย่างแน่นอนอีกเรื่องหนึ่งที่นายภูวดล ผู้สมัครจากพรรครวมไทยสร้างชาติ ย้ำ คือ คือ เรื่องราคาปุ๋ยที่ปัจจุบันเกิดการผูกขาด ทำให้เกษตร ต้องรับสภาพการซื้อปุ๋ยในราคาสูง เนื่องจากมีการอ้างเหตุวิกฤตสงคราม ดังนั้น สิ่งที่จะทำหากได้เป็นผู้แทน นั่นคือ การให้ทุกอย่าง ขึ้นและลง ขึ้นคือ ราคายาง ลงคือราคาปุ๋ยเช่นเดียวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ประชาชนใช้อยู่ในปัจจุบัน ราว 14.6ล้านคน ยังไม่กลุ่มชาวบ้านอีกจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงนโยบายของรัฐ ดังนั้นถ้าหากพรรครวมไทยสร้างชาติ โดย พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา ได้เป็นรัฐบาล นายภูวดล ย้ำว่าจะเดินหน้าเปิดให้มีการลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง พร้อมเพิ่มวงเงินต่อเดือนเป็น เดือนละ 1000 บาท ต่อเดือน อีกด้วย