วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

อวชท.ส่งตัวแทนทั่วประเทศ ร่วมประชุมหารือ บอร์ด กสทช.เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการยกระดับกิจการกระจายเสียง พร้อมทั้งยื่น หนังสือต่อ กมธ.ให้ช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการวิทยุที่ได้รับความเดือดร้อนเรือง อย.และการโฆษณา

วันที่ 16 มิ.ย.65 เวลา 09.30 น. ณห้องประชุมสายลม 5011 อาคารหอประชุม ชั้น1 สำนักงาน กสทช.ถ.พหลโยธิน ซ.8 (ซอยสายลม) กรุงเทพมหานครฯ ได้มีการประชุมหารือเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยสมาคม/ชมรม/มูลนิธิ (ซึ่งได้รวมมาเป็นองค์กรภาคีเครือข่ายฯ)ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อ กสทช. โดย พล.อ.ท. ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ เป็นประธานการประชุมและหารือเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการยกระดับกิจการกระจายเสียงไทยเพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างสรรค์สังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนด้วยตนเองพร้อมทั้งรับเอกสารแนบเรื่องข้อเสนอแนะจากตัวแทนสมาคมต่างๆที่ได้รวมตัวกันทั่วประเทศเป็นองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย รวมถึง ผู้ดำเนินรายการ และผู้ผลิตรายการ วิทยุกระจายเสียงชุมชนได้มาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการจัดทำแผนงาน (Road Map) การนำกิจการกระจายเสียงเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทั้งเรื่อง อย. /การอยู่ต่อของวิทยุ 500 วัตต์ ตลอดไป/การกำกับดูแลกันเองฯลฯ เพื่อการยกระดับกิจการกระจายเสียงไทยเพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างสรรค์สังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไป

ต่อมาในเวลา 13.30 น คณะทำงานขององค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายกฏหมายและทีมเลขานุการ รวมถึงตัวแทน อวชท.จากทั่วประเทศได้เดินทางไปที่ รัฐสภาแห่งใหม่ เพื่อยื่นหนังสือต่อ ประธาน กมธ. กฏหมาย ที่รัฐสภา เพื่อให้ช่วยเหลือ เรื่องความเดือดร้อนของ ผปก. วิทยุ กับประกาศ ของ อย. เรื่องการโฆษณา โดยผู้ที่ออกมารับเรื่องคือ ท่าน สส.คมเดช ไชยศิวามงคล รองประธานคณะกรรมาธิการ กมธ. การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนฯ ได้ออกมารับหนังสือด้วยตนเอง รับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการ ที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งพูดให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบกิจการวิทยุ และรับปากจะนำเรื่องเสนอในสภาฯในสัปดาห์หน้า