วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

“อพ.สธ. มรภ.สงขลา” จับมือทีมนักวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร-คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมปลูกปักดำพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้

โครงการ อพ.สธ. มรภ.สงขลา ผนึกกำลังทีมนักวิชาการและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปลูกปักดำพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ หวังใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวด้านสายพันธุ์ข้าวท้องถิ่น ตามแนวทางการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 โครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ร่วมกับทีมนักวิชาการและนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมการปลูกปักดำพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ณ พิพิธภัณฑ์ข้าวชุมป่าชิง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์ (จะณะแบ่งสุข) ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมี ผศ.ดร.สายฝน ไชยศรี ประธานอนุกรรมการอพ.สธ. และ ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจนอาจารย์และนักศึกษา มรภ.สงขลา จำนวน 35 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก นายกอเดช สมันดาโอะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง (อบต.ป่าชิง) เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมปลูกปักดำพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวแก่บุคคลทั่วไป ให้ได้รู้จักในด้านสายพันธุ์ข้าวและลักษณะประจำพันธุ์ข้าวภาคใต้ตามแนวทางการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์ (จะณะแบ่งสุข) อบต.ป่าชิง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร และหน่วยเครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา