วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

อบจ.สงขลา สืบสานประเพณี จัดงานสักการะสมเด็จเจ้าเขาใหญ่ อ.กระแสสินธุิ์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์​ 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานสักการะสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ พร้อมด้วย นางจารุวรรณ ฉิมเรจ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลาโดยมี นายโยธิน ทองเนื้อแข็ง สมาชิกสภา อบจ.สงขลา อำเภอกระแสสินธุ์​ กล่าวรายงาน

ณ วัดเกาะใหญ่ อำเภอกระแส​สินธุ์​ จังหวัด​สงขลาการจัดงานสักการะสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ ประจำปี 2566 กำหนดจัดขึ้นโดนมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอด และฟื้ นฟูประเพณีเก่าแก่ ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน ส่งเสริมความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เยาวชนและประชาชน รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอกระแสสินธุ์ และพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมกันสักการะสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ ซึ่งมีคุณูปการต่อวัดเกาะใหญ่และอำเภอกระแสสินธุ์เป็นพระภิกษุผู้มีบุญญาบารมี และได้สร้างคุณงามความดีจนเป็นที่เคารพศรัทธา กราบไหว้บูชาอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีรับทักษิณานุปทาน อุทิศส่วนบุญให้องค์สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ อดีตเจ้าอาวาสวัดเกาะใหญ่ พิธีบวงสรวงองค์สมด็จเจ้าเกาะใหญ่ การสวดเจริญพระพุทธมนต์ การทอดผ้าป่าสามัคคี และการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เล็งเห็นความสำคัญจึงให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดงาน โดยมุ่งหวังให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป จะได้ร่วมกันสักการะสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ และตระหนักในคุณค่าทางประเพณี ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป