วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

อบจ.สงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน”วันปิยมหาราช”

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 “วันปิยมหาราช” ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้แทนศาลยุติธรรม ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ รวม 124 แห่ง เข้าร่วมในพิธี

โดยที่วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น”วันปิยมหาราช”