วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

อบจ.สงขลา ร่วมกับทุกภาคส่วน เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันที่15 มิถุนายน 2564 นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายกสมาคม เอส เอ็ม อี จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวปรินดา ปาลาเร่ เลขานุการนายก อบจ.สงขลา และสมาชิกสภา อบจ.สงขลาในพื้นที่อำเภอนาทวี ร่วมกับกองทัพบก สสจ.สงขลา พสบ.187 นายอำเภอนาทวี ผอ.รพ.นาทวี กรรมการสมาคม เอส เอ็ม อี จังหวัดสงขลา และหน่วยงานราชการในอำเภอนาทวี ร่วมกิจกรรมออกให้ช่วยเหลือ และให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอันเกิดจากการระบาดของโรคโควด-19 ในขณะนี้ โดยมีพลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย พล.ต.สิรภพ ศุภวานิช ผบ.พล.พัฒนา 4 ในการนำข้าวสารจำนวน 339 ชุด และดื่มจำนวน 3,000 ขวด พร้อมด้วยหน้ากากอนามัย และผลิตผลทางการเกษตร เพื่อการบริโภค โดย มทภ.4 ได้ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากราคาพืชผลตกต่ำโดยการรับซื้อฟักทองจากสวนเกษตรกร เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในอำเภอนาทวี

ในการนี้กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จัดรถโรงครัวสนาม และรถปันสุขผลิตผลการเกษตรจากฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง อ.คลองหอยโข่ง และโครงการทหารพันธ์ุดี ค่ายรัตนพล มาแจกจ่ายประชาชนที่มารอรับความช่วยเหลือ พร้อมทั้งจัดชุดปฏิบัติการ Army COVID Buster ฉีดพ่นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% ทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่โรงพยาบาลนายทวี และพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดตามมาตราการโควิด-19 ของจังหวัดสงขลา และ ศบค.

ต่อจากนั้น มทภ.4 ได้พบปะให้กำลังใจแก่ประชาชนที่เข้ามานั่งรอรับการฉีดวัคซีนในบริเวณโรงพยาบาลนาทวี พร้อมมอบเตียงสนามจำนวน 16 เตียงพัดลม 100 กว่า ตัว มุ้ง แมสอานามัย และน้ำขวด ให้แก่โรงพยาบาลนาทวี โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ