วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

อบจ.สงขลาเดินหน้า รุก สำรวจแลนด์มาร์คเขาคอหงส์ “สกายวอร์ค” (Sky Walk) หวัง กระตุ้นการท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้ ประชาชนในพื้นที่

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมสำรวจแนวทางการจัดสร้าง สกายวอร์ค (Sky Walk) จุดชมวิวแห่งใหม่ของเมืองหาดใหญ่ บนเขาคอหงส์ ร่วมกับนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศบาลเมืองคอหงส์ นายทวีศักดิ์ อรัญดร รองประธานสภา อบจ.สงขลา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคอหงส์ ทั้งนี้เพื่อที่จะร่วมกันศึกษา หาข้อมูลความเป็นไปได้ เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดสร้างสกายวอล์ค (Sky Walk) บนเขาคอหงส์ ซึ่งจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองสงขลา และพร้อมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เจ้ามาเยือนเมืองหาดใหญ่ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในชุมชน และรอบชุมชน โดยผ่านโครงการเพื่อการท่องเที่ยว จึงเป็นการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภายใต้การบริหารงานของนายไพรเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงให้ความสำคัญ กับการสำรวจการก่อสร้าง สกายวอร์ค (Sky Walk) บนเขาคอหงส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายในการหาเสียงของ นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา ในนโยบายการสร้างแหล่งท่องเที่ยวบนเขาคอหงส์ เพื่อสนับสนุนให้เป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยว และเปิดเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลา โดยการร่วมกับทางเทศบาลเมืองคอหงส์ ในการระดมความคิด หาข้อมูลตลอดจนถึงการกำหนดแนวพื้นที่การก่อสร้างสกายวอร์ค (Sky Walk) บนเขาคอหงส์ จะสามารถเชื่อมโยงกันได้แบบไหนอย่างไร กับเส้นทางการท่องเที่ยวกับสวนสาธารณะเมืองหาดใหญ่ ที่จะมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปกราบนมัสการพระพุทธรูปประจำเมือง และขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิม เพื่อที่จะสร้างเม็ดเงินด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดสงขลาได้มากขึ้น รวมถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลา