วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

อบจ.สงขลาร่วมกับกองพลพัฒนาที่ 4 และทุกภาคส่วน ขุดลอก 2 คลองใหญ่ เตรียมรับมือฤดูน้ำหลาก

วันที่ 4 พ.ย.2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 นำเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ รถแบ็คโฮ และเรือท้องแบน ขุดลอกคลองขุด และคลองใหญ่ ในเขตเทศบาลตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่เชื่อมต่อกัน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลากในข่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง

โดยมี นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายก อบจ.สงขลา ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ เครือข่ายจิตอาสาและภาคประชาชนในพื้นที่ร่วมในกิจกรรมการขุดลอกคลองทั้งสองแห่ง

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากล่าวว่า วันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับกองพลพัฒนาที่ 4 นำเครื่องจักร รถแบ็คโฮ เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุก และเรือท้องแบนลงพื้นที่ทุ่งน้ำน้อย บริเวณคลองขุด และคลองใหญ่ ในเขตเทศบาลตำบลน้ำน้อย เพื่อขุดลอกคลองทั้งสองแห่ง ในการกำจัดผักตบชวา และวัชชพืช รวมถึงสิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่กีดขวางทางน้ำในคลองทั้งสองแห่ง เพื่อเตรียมรับน้ำหลาก เป็นช่วยให้การระบายน้ำได้ไหลเดินสะดวก ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วม ก่อนฤดูน้ำหลากที่กำลังจะมาถึงในข่วงฤดูฝน เป็นการเปิดทางน้ำให้น้ำสามารถไหลเวียนได้สะดวก และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชนบ้านเรือนราษฎร ที่อาศัยอยู่บริเวณริมตลิ่ง และบริเวณใกล้เคียง และยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับวันลอยกระทง ที่กำลังจะมาถึง เป็นการเปิดทางให้น้ำไหลผ่านสะดวก และประชาชนก็สามารถจัดเทศกาลวันลอยกระทงกันได้ในลำคลองแห่งนี้

ซึ่งปัจจุบันบริเวณเขตเทศบาลตำบลน้ำน้อยทุ่งน้ำน้อย จะมีลำคลองหลายสายที่เชื่อมต่อกันไหลผ่าน ก่อนที่จะระบายน้ำออกสู่ทะเลสาบ สภาพลำคลองก็จะมีวัชชพืชปกคลุมหนาแน่น และตื้นเขิน ซึ่งได้รับความกรุณาจากกองพลพัฒนาที่ 4 นำเครื่องจักร เครื่องมือและกำลังพลลงพื้นที่ โดยคาดว่าจะ ใช้เวลา 3 วันที่จะดำเนินการขุดลอกคลอง และกำจัดวัชชพืชในบริเวณดังกล่าวตลอดสายจนแล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจะเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลน้ำน้อย และตำบลใกล้เคียงในส่วนพื้นที่อื่นๆ ทางอบจ.สงขลา ได้เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้อประชาชน ในกรณีที่เกิดอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม พร้อมด้วยกำลังพลที่จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงที