วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ส่งมอบข้าวสารให้แก่เทศบาลเมืองควนลัง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลเมืองควนลัง จำนวน 19,312 ถุง

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 12.30 น. ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ส่งมอบข้าวสารให้แก่เทศบาลเมืองควนลัง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลเมืองควนลัง จำนวน 19,312 ถุง

โดยมีนายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้รับมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลเมืองควนลัง ทั้ง 41 ชุมชน จำนวน 9,656 ครัวเรือน ในวันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 15.00 น. ต่อไป