วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

องค์การนักศึกษา มรภ.สงขลา จัดพิธีสมโภชองค์กฐิน และทอดกฐินสามัคคี ณ วัดยางทอง (คลองรำ)

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา เวลา 16.00 น. องค์การนักศึกษา (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดพิธีสมโภชองค์กฐิน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ เจ้าหน้าที่  นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต อาจารย์เกษียณ และประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยกว่า 800 คนร่วมพิธี 

จากนั้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะบุคคลจาก มรภ.สงขลา ได้เคลื่อนขบวนจากมหาวิทยาลัย เดินทางสู่วัดยางทอง (คลองรำ) ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมีพุทธศาสนิกชนซึ่งมาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมากได้ร่วมขบวนแห่องค์กฐินพร้อมของบริวารเข้าสู่พิธีภายในวัดและทำพิธีทางศาสนาทอดกฐินสามัคคี  ซึ่งปัจจัยอันเป็นบริวารกฐินจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 1,295,479.25 บาท สมทบสร้างซุ้มประตูวัด เป็นทานบารมีไว้ในพุทธศาสนาต่อไป