วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ห้างฯ โอเดี่ยนหาดใหญ่ จัดมอบถุงยังชีพ “ODEAN ปันน้ำใจช่วยภัยโควิด-19 ให้มัคคุเทศก์และรถรับจ้าง จ.สงขลา”

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น.ห้างๆโอเดียน หาดใหญ่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา, สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดสงขลา(สธวท.) และ ครอบครัว วัธนเวคิน มอบถุงยังชีพ “ODEAN ปันน้ำใจช่วยภัยโกวิด-19 “ ให้ มัคคุเทศก์ จ.สงขลา, มอเตอร์ไซด์รับจ้าง และคนขับรถตุ๊กตุ๊กบริเวณหน้าห้างเดี่ยน จำนาน 300 ชุด โดยจัดให้มีพิธีมอบ 2 รอบ เช้าคือ 10.30 น และ 15.00 น.

โดย คุณนฤมล อมรรัตน์วิทยา กรรมการผู้จัดการ ห้างฯโอเดียน หาดใหญ่และนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดสงขลา(สธวท.) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ และกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติร่วมงานในครั้งนี้โดยในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่,นายสาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่,นางพวงศรี นุ่นชูคันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาและนางระเบียบ จิตเกื้อ อุปนายก สธวท.สงขลา ร่วมกล่าวขอบสนับสนุนงานและร่วมมอบถุงยังชีพในรอบแรก

“ห้างๆโอเดียน หาดใหญ่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา, สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดสงขลา(สธวท.) ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวจึงได้ให้มีการมอบถุงยังชีพ “ODEAN ปันน้ำใจช่วยภัยโกวิด-19 “ ให้กับมัคคุเทศก์ จ.สงขลา, มอเตอร์ไซด์รับจ้าง และคนขับรถตุ๊กตุ๊ก บริเวณหน้าห้างเดี่ยนหาดใหญ่ จำนาน 300 ชุด อีกทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก “ครับครัววัธนเวคิน “ โดยคุณวินิจ จินตนาศิริกุล ประธานของห้างโอเดียนหาดใหญ่ มอบเงิน จำนวน 440,000 บาท ในการจัดทำถึงยังชีพ จำนวน 300 ชุด ในครั้งนี้ “ คุณนฤมล อมรรัตน์วิทยา กรรมการผู้จัดการ ห้างฯโอเดียน หาดใหญ่ กล่าวเพิ่มเติม