วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ ร่วมกับพันธมิตร จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต “จิตอาสา บริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ”

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 ณ บริเวณชั้น 5 ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ มีการจัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต “จิตอาสา บริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี2565 ” โดยมีนางฉลวย พงศ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี และ นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา กรรมการผู้จัดการ ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ กล่าวรายงานการจัดงานและขอบคุณ ผู้สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ ได้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา , สธวท.สงขลา ,หอการค้าจังหวัดสงขลา , พสบ.จชต.รุ่นที่ 13 บริษัทฉัตรทองพร๊อพเพอร์ตี้ และ โรงพยาบาลหาดใหญ่

และในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณณัฏฐ์ธิดา บุญวรรณ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และธุรการ บริษัทฉัตรทองพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด , คุณอานุไร จิตต์สุรงค์ นายก สธวท.สงขลา คุณสุจิตรา เจริญ รองประธานพสบ.จชต.รุ่นที่ 13,คุณสุปัญญา ลาภาโรจน์กิจ กรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลาคุณอดิเรก ธีรภาพเสรี ผู้จัดการแผนกกิจกรรมพิเศษEvent บมจ.หาดทิพย์ และ คุณระเบียบ จิตเกื้อ อุปนายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดสงขลา กล่าวสนับสนุนการจัดงานกล่าวสนับสนุนการจัดงาน ในครั้งนี้

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการแล้ว นางฉลวย พงศ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ประธานในพิธี และคณะผู้จัดการได้เดินเยี่ยมให้กำลังใจผู้มาบริจาค พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกและได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันอย่างทั่วถึงทุกคน