วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

หาดใหญ่เตรียมความพร้อมจัดงาน ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2566 Amazing Thailand 2023 Countdown ( Southern Region) @ Hatyai , Songkhla

วันที่ 7 ธันวาคม 2565ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายสมชาย ชมพูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2566 Amazing Thailand 2023 Countdown ( Southern Region) @ Hatyai , Songkhla “14 จังหวัดภาคใต้” ในการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าในปีนี้ จะเป็นอีกหนึ่งปีที่มีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ของนครหาดใหญ่ เนื่องจากมีการบูรณาการร่วมมือกันของคนหาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น คณะผู้บริหารฯ หน่วยงานรัฐและเอกชนในพื้นที่ และส่วนกลาง ภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ให้กับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณใจกลางเมืองหาดใหญ่ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 และ ถนนธรรมนูญวิถี