วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

หาดทิพย์ (HTC) ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตอกย้ำการดำเนินงานบนเส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) หรือ HTC ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 157 บริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (พ.ศ.2561-2565) โดยผ่านเกณฑ์การประเมินให้เป็นหุ้นยั่งยืนในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Ago & Food Industry) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565”

กว่า 50 ปีของการดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มในภาคใต้ หาดทิพย์ ยังคงให้ความสำคัญในการมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งให้ความสำคัญ ในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงชุมชนและสังคม เพื่อเราจะได้ก้าวผ่านสถานการณ์ต่างๆ และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน