วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

หาดทิพย์ ส่งมอบศูนย์ SONGKHLA LIFEGUARD และรถรางนำเที่ยว ร่วมพัฒนานครสงขลาไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ และแหล่งท่องเที่ยวถูกใจ ต้อนรับปี 2567

คุณประทีป แก้วประสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ (Sports) พร้อมด้วย คุณสุรีพันธ์ ปัทมาคม ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ (Events) และคุณวันสิริ กาญจนะภาโส ผู้จัดการฝ่าย Brand & IMC ผู้แทนบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบศูนย์ SONGKHLA LIFEGUARD และรถรางนำเที่ยว ภายหลังการปรับปรุงซ่อมแซม ด้วยมูลค่ารวมทั้งสิ้น 420,000 บาท โดยมีนายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยทีมผู้บริหารเทศบาลนครสงขลา เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

หาดทิพย์ ร่วมปรับปรุงซ่อมแซม ศูนย์ SONGKHLA LIFEGUARD เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว และดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเลบริเวณชายหาดชลาทัศน์ และรถรางนำเที่ยวใช้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เที่ยวชมเมืองสงขลา สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในย่านเมืองเก่าสงขลา และเพื่อร่วมกันพัฒนาให้ นครสงขลาไปสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าเที่ยว และปลอดภัย พร้อมสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวในปี 2567