วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

หาดทิพย์ ส่งข้อความแห่งกำลังใจ และความห่วงใย ผ่านโครงการ Super Hero Covid-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามภาคใต้

ผู้บริหารและพนักงานหาดทิพย์ ส่งมอบกำลังใจและความห่วงใยผ่านข้อความบนแท่นหัวใจ คุณคือ ฮีโร่ ในหัวใจของเรา มอบให้ Super Hero Covid-19 ของชาวไทยทุกคน ทั้ง บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย ขวดโค้กส่งกำลังใจชุดพิเศษ และแท่นหัวใจ คุณคือ ฮีโร่ ในหัวใจของเรา น้ำดื่มน้ำทิพย์ อาหารพร้อมรับประทาน และเม็ดอมสมุนไพร WOODS’ จากบริษัท หาดทิพย์คอมเมอร์เชียล จำกัด เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันโควิด-19 แนวหน้าทุกคน ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อทุกคน

ทั้งนี้ หาดทิพย์ จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่ออุดหนุนฟักทอง ซึ่งเป็นผลผลิตของพี่น้องเกษตกรชาวสงขลา  ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และนำไปมอบเป็นวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารให้ผู้ได้รับผลกระทบและผู้ป่วยโควิด-19 แก่ห้องครัวโรงพยาบาล  โรงพยาบาลสนาม และโรงทานของจังหวัดสงขลา