วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

หาดทิพย์ ร่วมกับ กลุ่ม ร่องลายไทย อนุรักษ์ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นสงขลา เปิด “อาคารศูนย์การเรียนรู้งานศิลป์พื้นถิ่น ” อ.สิงหนคร จงสงขลา

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 : นายนพดล สุระสังวาลย์ นายอำเภอสิงหนคร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงค์  ชีวะสาโร ประธานกลุ่มร่องลายไทย และอาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และนายสยาม สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ทำพิธีส่งมอบและเปิด “อาคารศูนย์การเรียนรู้งานศิลป์พื้นถิ่น กลุ่มร่องลายไทย”เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ผลงานศิลปะไทยโบราณ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งการเรียนรู้และต่อยอดความรู้ ด้านช่างศิลปะ ในแขนงต่างๆ อาทิ การแทงหยวก, งานจิตรกรรมไทย, งานลายรดน้ำ, งานเครื่องปั้นดินเผา, งานแกะสลัก, กระดาษทองอังกฤษ, งานปิดทอง ของชุมชนให้กับนักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยวที่สนใจ จากครูช่างศิลปะโบราณ (ช่างสิบหมู่) “กลุ่มร่องรายไทย” ผู้เชี่ยวชาญที่ศรัทธาต่อภูมิปัญญาของบรรพชนไทย ให้คงอยู่และส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อเป็นอาชีพและสร้างอาชีพให้กับชุมชน ณ “อาคารศูนย์การเรียนรู้งานศิลป์พื้นถิ่น กลุ่มร่องลายไทย” หมู่ที่ 3 บ้านยางงาม ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา

นายสยาม สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กล่าวว่า “บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โดย พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ความสำคัญในเรื่องการเป็นผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นให้ยังคงอยู่กับพี่น้องชาวใต้ต่อไปอย่างยั่งยืน ภายใต้ สโลแกน “หาดทิพย์เคียงข้างชาวใต้” โดยสอดคล้องกับ โครงการจัดสร้าง “อาคารศูนย์การเรียนรู้งานศิลป์พื้นถิ่น กลุ่มร่องลายไทย” ซึ่งเป็นโครงการที่หาดทิพย์ ร่วมกับกลุ่มร่องลายไทย ดำเนินการสร้างเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 และวันนี้ “อาคารศูนย์การเรียนรู้งานศิลป์พื้นถิ่น กลุ่มร่องลายไทย” ก็ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และพร้อมเปิดให้บริการเพื่อสืบสาน งานศิลปะที่ทรงคุณค่า ให้อยู่คู่ชาวใต้ ต่อไปครับ”

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงค์  ชีวะสาโร ประธานกลุ่มร่องลายไทย และอาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า “ศูนย์การเรียนรู้งานศิลป์พื้นถิ่น กลุ่มร่องลายไทย เป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มสมาชิกอย่างสูงที่ทาง บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาร่วมส่งเสริม สนับสนุน ก่อให้เกิด ศูนย์ดังกล่าวขึ้นมา ซึ่งถือว่าเป็นฝันที่พวกเราไม่เคยคิดกันมาก่อนว่าวันหนึ่งทางกลุ่มของพวกเราจะมีตัวอาคารที่เป็นศูนย์รวมของกลุ่ม เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ งานศิลปะไทยโบราณ ศิลปะพื้นถิ่นบ้านเรา ให้กับเยาวชนและกลุ่มผู้สนใจรุ่นหลัง โดยกลุ่มคนเล็กๆ ในนาม “กลุ่มร่องลายไทย” ที่เดินกอดคอกันมาตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 23  ปี ด้วยหัวใจที่รัก ศรัทธา และตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญต่อภูมิปัญญา องค์ความรู้ครูช่างบรรพชนแต่ละคนที่มาจากถิ่นฐานที่แตกต่างกัน ในการร่วมอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะไทยโบราณ ศิลปะไทยพื้นถิ่น โดยเฉพาะงานแทงหยวกของครูช่างสงขลาที่มีอยู่มากมายหลายพื้นที่ มีครูช่างที่มีทักษะสูง เก่งๆ กันมากมาย อีกทั้งเพื่อพิสูจน์ผลจากการศึกษา เรียนรู้นอกระบบ และการตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ ความเชี่ยวชาญทางทักษะที่ต้องผ่านการฝึกฝน ปฏิบัติซ้ำแล้ว ซ้ำอีก ซึ่งการแทงหยวกสามารถใช้ได้ทุกๆงานไม่ว่าจะเป็นงานแต่ง งานบวช หรืองานศพ และผลงานแทงหยวกที่เราภาคภูมิใจสูงสุด คือ แทงหยวกตกแต่งเครื่องสดพระจิตกาธาน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นั่นคือ จุดสูงสุดของงานแทงหยวก กลุ่มช่างพื้นบ้าน สงขลาบ้านเรา ครับ”

ปัจจุบัน ศูนย์การเรียนรู้งานศิลป์พื้นถิ่น กลุ่มร่องลายไทย ได้เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.สถานบันการศึกษา หรือ กลุ่มผู้สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดำรงค์ ชีวะสาโร ประธานกลุ่ม ร่องลายไทย เบอร์โทรศัพท์ 081 608 4487