วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

หาดทิพย์ รับมอบเครดิต ESG จากสถาบันไทยพัฒน์ ประเดิมเป็นรายแรกในหมวดธุรกิจเครื่องดื่ม

7 มิถุนายน 2565 – บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลมใน 14 จังหวัดภาคใต้ ภายใต้ลิขสิทธิ์จากโคคา-โคล่า คัมปะนี (ประเทศสหรัฐอเมริกา) รับมอบเครดิตการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นรายแรกในหมวดธุรกิจเครื่องดื่ม

ESG Credit เป็นการให้การรับรองโครงการและความริเริ่มที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   ที่ออกให้ในรูปของหน่วยเครดิต ESG จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยประเมินจากขนาดของโครงการที่ส่งผลกระทบทางบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบที่เป็นได้ทั้งโครงการ Giving หรือ Earning

บมจ.หาดทิพย์ ได้รับ ESG Credit ก้อนแรก จำนวน 43,000 เครดิต จากโครงการอนุรักษ์ปะการังทะเลใต้ (Marine Camp) ที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อาสาสมัครพิทักษ์ปะการัง (ประเทศไทย) (Reef Guardian Thailand) และหน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัดสตูล ทำการสำรวจความเสียหายและขยายพันธุ์ปะการังทดแทน บนพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร บริเวณหน้าหาดเกาะบูโหลนเล ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล เพื่อช่วยฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2561-ปัจจุบัน

พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หาดทิพย์ กล่าวว่า “การที่ บมจ.หาดทิพย์ ได้รับเครดิตการดำเนินงานด้าน ESG จากสถาบันไทยพัฒน์ ในโครงการอนุรักษ์ปะการังทะเลใต้นี้ ถือเป็นเครื่องรับรองการดำเนินโครงการด้าน ESG ของบริษัทที่มีส่วนในการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยหน่วยงานอิสระจากภายนอก นับเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในโครงการทุกท่าน ต่อการรับรู้คุณค่าที่บริษัทมีเจตจำนงที่จะส่งมอบผ่านโครงการดังกล่าวให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง”