วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

หาดทิพย์ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2564

คุณพุทธพร ราชปรีชา รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณธงชัย อันชูฤทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (บริหารงานทั่วไปและรัฐกิจสัมพันธ์) มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานทุกคน  จำนวน 801 ทุน ในระดับชั้น ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. และปริญญาตรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการศึกษาเล่าเรียน และ แบ่งเบาภาระลดค่าใช้จ่าย ของพนักงาน  รวมจำนวนเงิน 1,290,500 บาท ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคาร 64  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564