วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

หลักสูตรสาธารณสุขฯ มรภ.สงขลา เดินหน้ากิจกรรม “Smart อสม.”

 หลักสูตรสาธารณสุขฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา  ร่วมกิจกรรม “Smart อสม.” พร้อมเดินหน้าขยายเครือข่าย ควบคู่ให้ความรู้สมาชิก อสม. ใช้แอปพลิเคชั่นแจ้งดูแลรักษาสุขภาพ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 สาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Smart อสม.อำเภอเมืองสงขลา” ให้แก่ อสม.ของอำเภอเมืองสงขลา โดยมี นายจำลอง แก้วพิทยานนท์ สาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ได้ให้ความร่วมมือในการจัดอบรมครั้งนี้ นำโดย ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุ่น ประธานหลักสูตรสาธารณสุขบัณฑิต (ส.บ.) ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตร ส.บ. โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมวิชัย รัตนากีรณวร ชั้น 2 อาคาร 73 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา

นอกจากนั้น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  นำโดยอาจารย์ ดร.วรพล หนูนุ่น ประธานหลักสูตรฯ ยังได้ดำเนินกิจกรรมขยายเครือข่าย “Smart อสม.” ร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาและคณะทำงานนักศึกษาฝ่ายหน่วยบริการสาธารณสุข (รพ.สต.จำลอง) ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร ส.บ. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ภายในกิจกรรมประกอบ การให้ความรู้และคำแนะนำการใช้แอปพลิเคชั่น Smart อสม. ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่มีศักยภาพสามารถแจ้งเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพและเป็นเครื่องมือให้กับสมาชิก อสม. ใช้สำหรับสำรวจข้อมูลและส่งแบบรายงาน โดยจัดขึ้นในรูปแบบ Online ผ่านช่องทาง Google meet