วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

“หยุดโควิด-19 หาดใหญ่ ด้วย Fast ATK “ ทน.หาดใหญ่ตรวจเชิงรุกATK ฟรี ณ สถานีสูบน้ำหลังที่ว่าการอำเภอ ถนนสาครมงคล

วันที่ 10 มกราคม 2565 เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ปฏิบัติการเชิงรุกตรวจคัดกรอง เพื่อหาเชื้อโควิด -19 โดย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นางสาวรุจิยา สุขมี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการเชิงรุก ตรวจคัดกรองเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ให้กับประชาชน ชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ ชุมชนบ้านหาดใหญ่ ชุมชนท่าเคียน ชุมชนศาลาลุงทอง และชุมชนใกล้เคียง ณ สถานีสูบน้ำหลังที่ว่าการอำเภอ ถนนสาครมงคล เพื่อลดการแพร่ระบาดในเชิงรุก ตามมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)