วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

“หยุดโควิด-19 หาดใหญ่ ด้วย Fast ATK “ ทน.หาดใหญ่ตรวจเชิงรุกATK ฟรี ณ โรงเรียนเทศบาล2 (บ้านหาดใหญ่)

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ปฏิบัติการเชิงรุกตรวจคัดกรอง เพื่อหาเชื้อโควิด -19 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นางสาวศุภรา ปางนิติคณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการเชิงรุก ตรวจคัดกรองเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ให้กับประชาชนใน ตลาดยรรยง ชุมชนบ้านหาดใหญ่ ชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ ชุมชนไทยโฮเต็ล ชุมชนประชาราษฎร์อุทิศ และชุมชนใกล้เคียง ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) เพื่อลดการแพร่ระบาดในเชิงรุก ตามมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)