วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมฯ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล ประกวดทำขนมผูกรัก ทีม นศ.สาขาสังคมศาสตร์ คณะครุฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ

 สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมฯ จัดโครงการประกวดทำขนมผูกรัก เปิดโอกาสคนรุ่นใหม่แสดงความสามารถทางอาหาร ร่วมสืบสานขนมพื้นถิ่น จ.สตูล ผลประกวด ทีมนักศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ คณะครุฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ปีการศึกษา 2565 จัดโครงการประกวดการทำขนมผูกรัก เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานชั้น 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) วิทยาเขตสตูล วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในการทำขนมผูกรัก ซึ่งเป็นขนมพื้นถิ่นของ จ.สตูล รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ผ่านการมีส่วนร่วมในการสืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม และเกิดทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ผลการประกวดปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ อันดับ 2 ทีมนักศึกษาสาขานวัตกรรมการจัดการ อันดับ 3 ทีมนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์

ทั้งนี้ ขนมผูกรักถือเป็นขนมขึ้นชื่อของ จ.สตูล และเป็นสินค้า OTOP ของ ต.เจ๊ะบิลัง จ.สตูล ที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะต้องซื้อกลับไปเป็นของฝาก ขนมผูกรักยังเป็นขนมสำคัญที่ใช้ในงานมงคล เช่น วันฮารีรายอของศาสนาอิสลาม และเป็นขนมทานเล่นที่มีลักษณะโดดเด่น มีไส้ปลาอยู่ด้านใน ที่สำคัญคือ ลักษณะการห่อที่ผูกแผ่นแป้งให้เป็นรูปโบว์ ซึ่งต้องใช้ความตั้งใจและความชำนาญในการห่อ จึงทำให้ขนมผูกรักถูกผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยได้ดัดแปลงมาจากขนมของชาวมาเลเซียที่มีความโดดเด่นด้านรสชาติ มีการคัดสรรเนื้อปลาที่นำมาทำเป็นไส้สำหรับใส่ในขนมผูกรัก เพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อยถูกปากดังที่เห็นในปัจจุบัน