วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

สุดเจ๋ง ! 2 ทีม รร.สาธิต มรภ.สงขลา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัลชมเชย ประกวดคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS” ปี4

2 ทีม รร.สาธิต มรภ.สงขลา แทคทีมคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัลชมเชย ประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DIGIFAM AWARDS ปีที่ 4 ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา รับทุนการศึกษารวม 25,000 บาท

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จำนวน 2 ทีม ได้แก่ ด.ช.จิรวัฒน์ คงแก้ว เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และ ทีมสภานักเรียน SatitSkru (โรงเรียนสาธิต มรภ.สงขลา) ได้รับรางวัลชมเชย รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DIGIFAM AWARDS ปี 4 ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการ Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง โดยมี นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ สถาบันจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

เจตนารมณ์โครงการฯ มุ่งพัฒนาและปลูกฝังการแบ่งปันข้อมูลดิจิทัลที่ถูกต้องตั้งแต่ปฐมวัย ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนทุกช่วงวัยในการใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์ สามารถป้องกันตนเองและครอบครัวจากอันตรายและมิจฉาชีพในสังคมดิจิทัลได้ ตลอดจนยกระดับการใช้สื่อโซเชียลให้เกิดประโยชน์ต่อคนเองและสังคมระดับประชาชนทั่วไป ให้สมกับการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ