วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

สุดเจ๋ง “นิเทศฯ” มรภ.สงขลา คว้ารางวัลชนะเลิศ-รองชนะเลิศ ประกวดแอนิเมชันผลิตสื่อสร้างสรรค์พลังงาน

นักศึกษานิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมรับเงินรางวัลรวม 50,000 บาท จากการประกวดแอนิเมชันผลิตสื่อสร้างสรรค์พลังงาน EGAT ANIMATION AWARDS 2021 ภายใต้แนวคิด ไฟฟ้าความสุขยั่งยืนสดชื่นเต็มปอด

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต นำโดย ดร.ศราณี เวศยาสิรินทร์ และ ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดแอนิเมชัน การผลิตสื่อสร้างสรรค์พลังงาน EGAT ANIMATION AWARDS 2021 ภายใต้แนวคิด ไฟฟ้าความสุขยั่งยืนสดชื่นเต็มปอด จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อนำผลงานสื่อสร้างสรรค์ของเยาวชนเผยแพร่สู่สาธารณชน ร่วมตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศให้กับสังคมไทย

ทั้งนี้ ทีมนักศึกษา มรภ.สงขลา ได้รับรางวัลจากการประกวดดังกล่าวจำนวน 2 รางวัล ดังนี้  1. รางวัลชนะเลิศ ทีมป๋องแป๋งรักษ์โลก จากผลงาน กฟผ. มอบความสุขแก่ชุมชน สมาชิกในทีมประกอบด้วย นางสาวจิราพร สังข์ทอง นายณัฐพล เจือสนิท และ นายสุรเชษฐ์ แซ่อึ่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมพระคุ้มครอง จากผลงาน ออกไปนะเจ้าฝุ่น PM. 2.5 สมาชิกในทีมประกอบด้วย นางสาวณัฐกฤตา ช่วยสุข นายธีรภัทร ห้องแก้ว และ นายนิติวุฒิ นพรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล