วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

สุดเจ๋ง นศ.สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก มรภ.สงขลา คว้า 2 รางวัลประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก

นักศึกษาสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก มรภ.สงขลา โชว์ผลงานสุดเจ๋งคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Brass Ensemble และรางวัลเหรียญเงิน ประเภท Woodwind Ensemble เวทีประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2022 ประชันฝีมือกับ 18 ประเทศทั่วโลก เผยการประกวดครั้งนี้ถือเป็นกีฬาโอลิมปิกของนักดนตรีเครื่องลม

อาจารย์ภูษิต สุวรรณมณี ประธานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า นักศึกษาสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก มรภ.สงขลา ประกอบด้วย นาย กิตติชัย พัดลม นางสาวสุธินันท์ ไสยรินทร์ นางสาวณัฐชา จันทร์แก้วนายอดิเทพ ใสบริสุทธิ์ นายปิยธรรม สุดใหม่ นายเมธิน ดังแก้วสี นายคีตกานต์ รัตนพงษ์ นางสาวอรพรรณ สังข์รัตน์ นายนฤชาติ สมกาย นายสุริยา ลีลานารากร นายนัทธพงศ์ เล็กสุภาพ นายจิรายุส สุทธิประภา นายพันธการต์ หน่อทอง นายภัสกร สิงหการ นางสาวธนภรณ์ ศรีเจ้า ซึ่งมีตนเป็นผู้ควบคุมทีม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Brass Ensemble และรางวัลเหรียญเงิน ประเภท Woodwind Ensemble จากการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2022 (WAMSB World Championship 2022) ซึ่งมีทีมตัวแทนจากประเทศไทยประชันฝีมือกับตัวแทนจากอีก 18 ประเทศจากทั่วโลก ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และสนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

อาจารย์ภูษิต กล่าวว่า ถือเป็นครั้งแรกที่ มรภ.สงขลา ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดในระดับโลก และได้รับรางวัลจากเวทีระดับโลกมาถึง 2 รางวัลด้วยกัน ซึ่งการประกวดในครั้งนี้ถือเป็นกีฬาโอลิมปิกของนักดนตรีเครื่องลม โดยส่วนตัวตนมองว่ารางวัลเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่ง แต่สิ่งที่ได้จากการแข่งขันครั้งนี้คือ การที่นักศึกษาได้เจอกับเพื่อนต่างสถาบันมากมาย และได้สัมผัสกับหอแสดงดนตรีที่ได้มาตรฐานระดับโลก ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าเป็นอย่างมาก