วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา ประกวดอาหารพื้นถิ่น เมนูสำรับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ชวน นร.-นศ.-ประชาชนทั่วไป ประชันความอร่อย ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา จัดประกวดอาหารพื้นถิ่น เมนูสำรับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบ ร่วมประชันความอร่อยผ่านเมนูกับข้าว ของแนม และ ของหวาน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-7 สิงหาคม 2565

ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า สำนักศิลปะฯ จัดประกวดอาหารพื้นถิ่น เมนูสำรับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา เริ่มการแข่งขันเวลา 09.00-11.00 น. ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์และถ่ายทอดเรื่องราวอาหารของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารพื้นถิ่นลุ่มน้ำฯ นำไปสู่การผลักดันให้ จ.สงขลา เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร โดยเมนูสำรับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่ใช้ในการประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. กับข้าว 2. ของแนมหรือเครื่องจิ้ม ที่รับประทานร่วมกับกับข้าวในสำรับ 3. ของหวาน รับสมัครไม่เกิน 18 ทีม หากมีทีมที่สนใจสมัครเกินจำนวนที่ตั้งไว้ จะให้สิทธิทีมที่สมัครก่อนเข้าร่วมประกวด โดยกำหนดชื่อทีมที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

            คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ ทีมละไม่เกิน 5 คน สมาชิกในทีมต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา อย่างน้อย 3 คน โดยยื่นเอกสารสำเนาบัตรประชาชนไว้เป็นหลักฐาน เขตพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วย จ.สงขลา (อ.สิงหนคร อ.บางกล่ำ อ.ควนเนียง อ.ระโนด อ.สทิงพระ อ.กระแสสินธุ์ อ.เมือง อ.รัตภูมิ อ.สะเดา อ.นาหม่อม อ.คลองหอยโข่ง และ อ.หาดใหญ่) จ.พัทลุง (ทุกอำเภอ) และ จ.นครศรีธรรมราช (อ.หัวไทร และ อ.ชะอวด)

            สำหรับรางวัลการประกวด ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และ รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าเป็นผู้เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดในการสมัครเข้าร่วมการประกวด และสามารถ Download เอกสารใบสมัครผ่านช่องทางลิงก์ http://culture.skru.ac.th/book/file/sar2564/foodlm.pdf หรือทาง QR Code ใน banner หรือขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-7 สิงหาคม 2565 หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ จ่าหน้า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางเยาวรัตน์ อมรปิติเจริญ เบอร์โทรศัพท์ 089-7330068 หรือ 0- 7426-0280 ต่อ 1810