วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา นำนักแสดงอบรมศิลปะพื้นบ้าน “กำเนิดศิลป์ ถิ่นโนรา” พร้อมร่วมฉลองยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญามนุษยชาติ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา นำคณะนักแสดงอบรมศิลปะพื้นบ้าน “กำเนิดศิลป์ ถิ่นโนรา” พร้อมร่วมเฉลิมฉลองยูเนสโกขึ้นทะเบียนโนรา เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา นำโดย ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อำนวยการ อาจารย์โอภาส อิสโม รองผู้อำนวยการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักศิลปะฯ นำคณะนักแสดงโนราจำนวนกว่า 30 คน เข้าร่วมโครงการอบรมศิลปะพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “กำเนิดศิลป์ ถิ่นโนรา” กิจกรรมบวงสรวงครูโนรา ณ สวนพระเทพสิงหร บ้านแหลมเจ้า ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา  

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี โดยมีตัวแทนจากส่วนงานราชการ เครือข่ายองค์การทางด้านวัฒนธรรม ภาคประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ภายในงานมีการทำบุญบวงสรวงครูโนรา การขับกลอน และการเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ และการรำเฉลิมฉลองในโอกาสที่ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนรับรองโนราเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ตลอดจนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของศิลปะการแสดงพื้นบ้านโนรา ที่ผูกพันกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในภาคใต้ มีเอกลักษณ์การร้องและร่ายรำที่สะท้อนให้เห็นถึงมรดกที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น