วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าจะนะ

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหาร กฟผ. นำโดยนายวิภู พิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 1 (ชฟฟ1.) และ นายณัฐวุฒิ ผลประเสริฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการควบคุมระบบ (ชสค.) พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารของสำนักงาน กกพ. ซึ่งนำโดย คุณภูวนารถ ชุณหปราณ ผู้ช่วยเลขาธิการ กกพ. ในโอกาสที่ได้เข้ามาตรวจเยี่ยม รับฟังรายงานและประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุมโคกแก้ว โรงไฟฟ้าจะนะ โดยทาง กฟผ. ได้นำเสนอหัวข้อดังนี้

1. ระบบเผาไหม้ ของโรงไฟฟ้าจะนะ

2. สัญญาซื้อขายก๊าซ สำหรับโรงไฟฟ้าจะนะ และ MOU การแก้ไขปัญหาคุณภาพก๊าซธรรมชาติ

3. การปรับปรุงโรงไฟฟ้าจะนะ เพื่อรองรับการเดินเครื่องด้วยก๊าซธรรมชาติ ที่มีค่า CO2 23 mol%

4. แผนรองรับ/การดำเนินงาน/การปฏิบัติการ หลังจากปรับปรุง

5. การติดตามค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ของโรงไฟฟ้าจะนะ