วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา มอบเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมเครื่องพิมพ์ให้แก่โรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลจะนะ และมอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนยากจนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 7 ก.ย. 64 ที่บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค พร้อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง ให้แก่นายแพทย์ สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลจะนะ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนยากจนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 50 ชุดภายในถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หน้ากากอนามัย และสิ่งของอุปโภคบริโภคประจำวัน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมีว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ นางสาวตรีเนตร อัตถดารา ผู้จัดการสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้หลายภาคส่วนได้รับผลกระทบและประชาชนจำนวนมากที่ได้รับความลำบาก ต้องหยุดงานขาดเงินขาดรายได้ บางรายเดือดร้อนหนักถึงขั้นขาดแคลนอาหาร ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดสงขลา ต่างได้ออกมาช่วยเหลือมอบ บริจาคสิ่งของให้แก่ประชาชนชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งทางสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะจังหวัดสงขลา ก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลหลักมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เราทุกคนก้าวผ่านวิกฤติในครั้งนี้ไปได้ พร้อมขอเป็นขวัญกำลังใจให้ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขต่อไป

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา