วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

สรรเพชญ ปชป. สงขลา ช่วย 2 เด้ง เกษตรกรพืชผลราคาตกต่ำ สั่งซื้อนำมาปรุงอาหาร แจกจ่ายประชาชนเดือดร้อนจากภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.64 นายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้ช่วยผู้ดำเนินงานนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เปิดครัวอาสารับซื้อพริกเขียว มัน และสินค้าการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เนื่องจากไม่สามารถนำพืชผลทางการเกษตรไปส่งยังตลาดกลาง รวมถึงไปยังประเทศมาเลเซีย ร้านอาหาร โรงแรม ตลาดต่างๆได้ ประกอบกับพี่น้องประชาชนไม่มีการออกมาจับจ่าย ส่งผลให้ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ประสบภาวะขาดทุน ทำให้กลุ่มเกษตรกรเดือดร้อนอย่างมาก

ซึ่งการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนี้ วันนี้ นายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้ช่วยผู้ดำเนินงานนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา จึงได้มีการสั่งซื้อพริกเขียวมัน และสินค้าทางการเกษตร ฟักทอง ฟักเขียว และแตงโมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่กลุ่มเกษตรกรเบื้องต้นในล็อตแรกจำนวน 6 ตัน จากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และจะมีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องอีกจนครบทุกอำเภอ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรในอำเภอสิงหนคร สทิงพระ และอำเภอกระแสสินธุ์ในโอกาสต่อไปจนกว่าสถานการณ์การแพราระบาดโควิด-19จะคลี่คลายลง

ซึ่งการสั่งนี้พืชผลทางการเกษตรนี้ยังสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบที่สำคัญเพื่อใช้ในการปรุงอาหารในครัวสรรเพชญอาสาที่วัดไทรงาม ที่มีการทำอาหารสำเร็จรูปบรรจุกล่องพร้อมรับประทาน แจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนมาหลายวันก่อนนี้แล้ว นอกจากนี้พืชผลทางการเกษตรนี้ส่วนหนึ่งยังแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารที่บ้านได้อีกด้วย ถือเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้รับประโยชน์ 2 อย่างคือ ได้ช่วยพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่และได้บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความยากลำบากจากสถานการ๊โควิด-19

นายสรรเพชญ บุญญามณี กล่าวว่า “นอกเหนือจากที่ทำภารกิจจิตอาสามาเป็นระยะเวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์ โดยได้ทำโรงครัวสรรเพชญอาสาขึ้นมา และวันนี้ก็เป็นวันที่ 8 แล้วที่โรงครัวของเราได้ทำการแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ นอกจากนั้นยังมีการแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน รวมไปถึงการบริการฉีดยาฆ่าเชื้อโควิค โดยเรามีรถบริการ 2 คัน ขอเน้นย้ำว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น”

“วันนี้มีภารกิจอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญ อย่างที่ทุกคนทราบว่าราคาสินค้าเกษตรในปัจจุบันค่อนข้างมีราคาถูก เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของเชื้อ covid19 ทำให้หลายๆที่ทั้งโรงแรม ร้านอาหารและสถานบริการต่างๆไม่สามารถเปิดให้บริการได้ทำให้วัตถุดิบสินค้าเกษตรไม่สามารถระบายออกสู่ได้ทันจึงทำให้ราคาไม่เป็นที่น่าพอใจของเกษตรกรในปีนี้ ด้านครัวสรรเพชญและทีมงานจึงเล็งเห็นว่าพวกเราพอมีกำลังที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้ไม่มากก็น้อยและพวกเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกระโนดได้นำไปที่อำเภอระโนดเพื่อไปซื้อสินค้าเกษตรจากชาวสวนโดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางฉะนั้นรายได้ทั้งหมดก็จะตกอยู่กับชาวสวนโดยตรงซึ่งวันนี้เราได้นำรถ6 ล้อ ซึ่งบรรทุกสินค้าได้ 6 ตันประกอบไปด้วยฟักทองจำนวน 3 ตัน ฟักเขียวจำนวน 2 ตัน พริกเขียวจำนวน 1 ตัน และแตงโมส่วนหนึ่ง

ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีอยู่ว่าฟักทองเมื่อก่อนกิโลกรัมละ 8-10 บาท ปัจจุบันเหลือกิโลกรัมละ 6 บาท ฟักทองกิโลกรัมละ 50 สตางค์ ถึง 1 บาท แต่ทีมงานสรรเพชญและทีมอาสาทุกคนไปรับซื้อจากพี่น้องเกษตรกรกิโลกรัมละ 2 บาท เพื่อบรรเทาให้กับเกษตรกร อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆ คือพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพริกเขียว ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังได้รับผลกระทบจากประเทศเพื่อนบ้านของเรา คือประเทศมาเลเซียซึ่งมีการปิดด่าน ทำให้การระบายสินค้าพริกเขียวออกไปเป็นไปด้วยความล่าช้า และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ประกอบกับอยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอน จึงทำให้สินค้าที่เป็นพริกระบายออกไปล่าช้ากว่าปรกติ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์โดยท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการจัดสรรงบประมาณมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพริกเขียวคือ ให้ชดเชยราคากิโลกรัมละ 5 บาท ถ้าเกษตรกรขายพริกได้ 8-10 บาทแล้ว เกษตรกรจะได้เงินชดเชยอีก 5 บาทจากกระทรวงพาณิชย์ ก็จะมีรายได้ประมาณ 14-15 บาท เป็นเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องเกษตรกร”นายสรรเพชญกล่าว