วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

สมาคม SMEs สงขลา นำร่องมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่หน่วยรถกู้ชีพ 1669 เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

วันที่4 พฤษภาคม 2564 นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายกสมาคม เอส.เอ็ม.อี. จังหวัดสงขลา นำคณะกรรมการสมาคมฯ มามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วยชุด ppe จำนวน 100 ชุด หน้ากากอนามัยจำนวน 7,000 ชิ้น 140 กล่อง เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 500 cc จำนวน 48 ขวด น้ำดื่มจำนวน 1,500 ขวด และ face shield จำนวน 25 ชุด โดยมีหน่วยงานจากมูลนิธิกู้ชีพ – กู้ภัย ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่

ซึ่งอยู่ในสังกัดของศูนย์ประสานงานการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 13 หน่วยงาน เข้ารับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากสมาคม เอส เอ็ม อี จังหวัดสงขลา ณ ที่ทำการมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซียงตึ้ง) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในฐานะนายกสมาคม SMEs จังหวัดสงขลา กล่าวว่า วันนี้ทางสมาคม SMEs จังหวัดสงขลา ได้มามอบชุด ppe จำนวน 100 ชุด หน้ากากอนามัยจำนวน 7,000 ชิ้น 140 กล่อง เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือขนาด 500 ซีซี จำนวน 48 ขวด face shield จำนวน 25 ชิ้นพร้อมด้วยน้ำดื่ม 125 โหล ซึ่งได้มาจากการรวบรวมจากสมาชิกของสมาคมฯ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของหน่วยกู้ภัยที่เรานำมามอบให้ทั้งหมด 13 หน่วยงาน เพราะมองว่าหน่วยกู้ภัยเป็นบุคลากรทางการแพทย์หน่วยแรก ที่จะเข้าไปสัมผัสกับผู้ป่วย

ทางคณะกรรมการสมาคมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ จึงอยากให้แต่ละหน่วยมีชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้ไว้ในรถกู้ชีพ เพื่อป้องกันตนเอง ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกของทางสมาคม และสมาคมฯ ก็จะมีการจัดครั้งต่อไปอีกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายคือ การช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ประจำหน่วยกู้ชีพกู้ภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคระบาด covid 19 ทั้งนี้ทางสมาคมฯ จะมีคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้น เพื่อมาดูในเรื่องเหล่านี้ และพิจารณาว่าเราจะไปช่วยเหลือส่วนไหนได้อย่างไรบ้าง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และจะเป็นการลดภาวะความกดดันทางเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง

สำหรับหน่วยงานที่มารับในวันนี้ผมได้ประสานไปยังศูนย์ประสานงานการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หรือ 1669 โดยจะเป็นหน่วยกู้ชีพจากอำเภอหาดใหญ่ทั้งหมด ซึ่งมองว่าในอำเภอหาดใหญ่ จะมีแนวโน้มของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ค่อนข้างสูง จึงเริ่มที่ตรงจุดนี้ก่อน โดยที่หน่วยกู้ชีพ – กู้ภัยจาก 1669 ทั้งจังหวัดของสงขลา มีทั้งสิ้น 149 หน่วย วันนี้อาจจะได้ไม่เพียงพอเพราะเราจะดูเคสที่เกิดขึ้นเป็นหลัก เพราะหากบุคลากรทางการแพทย์ของเราติดเชื้อขึ้นมา ก็จะไม่มีใครจะคอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ติดเชื้อในส่วนนี้ได้ ดังนั้นจึงขอให้บุคลากรกู้ชีพทุกคนได้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

นิพัฒน์ กล่าวต่อว่า ครั้งนี้ทางสมาคมฯได้เปิดบริจาคเฉพาะสมาชิกของสมาคม SMEs เท่านั้น แต่ก็ยังมีอีกหลายสมาคมฯ ที่อยากร่วมบริจาค จึงถือว่าวันนี้ขอให้ทางผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดสงขลาทั้งหมด ถือเป็นการนำร่องก่อน และถ้าทุกคนเห็นว่าทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อจังหวัดสงขลา ก็อยากให้ทุกคนลงมาช่วยกันคนละเล็กคนละน้อย ใครมีกำลังทรัพย์ก็สามารถบริจาคเข้ามาได้ ซึ่งทางสมาคมฯ จะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อไปให้ได้มากที่สุด และให้เกิดประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด