วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ร่วมหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน แถลงข่าว “เทศกาลกินเจหาดใหญ่ ประจำปี 2564”

วันที่ 30 กันยายน 2564 ณ บริเวณสวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ (ตรงข้ามมูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  เวลา 15.45 น. สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา จัดให้มีการจัดงานแถลงข่าว ”  งาน เทศกาลกินเจหาดใหญ่  ประจำปี 2564  ”  โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในงานแถลงข่าว พร้อมด้วย พ.ต.อ.อัครวุฒ ธานีรัตน์  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ ,นายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว.รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่,ดร.ณัจยา แก้วนุ้ย ผู้จัดการโครงการขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยและโภชนาการฯ(สสส.) และ นายอำพล อำไพชัยโชค รองนายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ประธานการจัดงานครั้งนี้.กล่าวถึงรายละเอียดของการจัดงานครั้งนี้ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้

สำหรับการจัดงานเทศกาลกินเจ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่หวังว่าจะ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา และอำเภอหาดใหญ่ โดยการจัดงานครั้งนี้ งานเทศกาลกินเจหาดใหญ่ในปีนี้ กำหนดจัดระหว่าง วันที่ 5–14 ตุลาคมนี้ ณ สวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านาน และเป็นการกระตุ้น ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ส่งเสริมรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยและชาวหาดใหญ่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศให้กับเมืองหาดใหญ่ที่เงียบเหงามานาน รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอหาดใหญ่และจังหวัดสงขลาอีกทางหนึ่งด้วย 

การจัดงานนี้อยู่ในห้วงของการแพร่ระบาดของไวรัส โควิต-19 หลังจากที่ได้มีการประชุมกันหลายครา เพื่อกำหนดมาตรการ เงื่อนไขต่างๆให้มีความรัดกุม เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปโดยความเรียบร้อย  ทางคณะกรรมการจัดงาน และทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในงาน ได้ดำเนินนการจัดงานเป็นไปตามข้อกำหนดและนโยบาย ที่ ศบค. และคณะกรรมการโรคจังหวัดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือจาก ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในงาน รวมไปถึงพี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลา ที่จะเข้ามาซื้ออาหารกลับไปทานที่ได้ ให้ช่วยกันดูแล ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสด้วยความระมัดระวัง 

กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม – 14 ตุลาคม 2564  ณ.บริเวณสวนหย่อมศุภสารรังสรรค์  ภายในงานจะมีการกิจกรรมต่างๆดังนี้

พิธีแห่พระประจำปี และกิจกรรมของศาลเจ้า

1. วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 (ชิวลัก) เวลา 16.00 น. ณ ถนนศุภสารรังสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีขบวนรถตกแต่ง ประมาณ 10 – 15 คัน พร้อมขบวนคนเดินเท้า ขบวนละไม่เกิน 20 คน ออกแห่ไปตามถนนย่านการค้าในเมืองหาดใหญ่  **ไม่มีขบวนม้าทรง , แห่เกี้ยวพระ , มังกร-สิงโต

2. กำหนดทุกศาลเจ้ามีเจ้าหน้าที่ประจำไม่เกิน 3 คน

3. งดกิจกรรมหน้าศาลเจ้า (เพื่อไม่ให้มีคนมุงดู)

“งานเทศกาลกินเจหาดใหญ่ ประจำปี 2564 ที่มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 5 – 14 ตุลาคมนี้ ณ สวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ ซึ่งคณะกรรมการจัดงานฯ ปีนี้ได้ปรับย่องานเหลือเพียง 1 ใน 3 ของการจัดงานเทศกาลกินเจปีที่ผ่านๆมา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคโควิต-19 ที่ ศบค. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด อาหารเจที่จำหน่ายภายในงานเน้นความอร่อย สะอาด คุณภาพดีที่ไม่เป็นรองจังหวัดใดๆ และเน้นการซื้อกลับบ้านเท่านั้น ไม่มีนั่งรับประทานภายในงาน ผู้จำหน่ายอาหารทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีน และมีการตรวจ ATK ก่อนงานอย่างน้อย 2 วัน

โดยได้ปรับพื้นที่บริเวณสวนหย่อมศุภสารรังสรรค์และร้านค้าใหม่คือ  พื้นที่สวนหย่อมฯ ประมาณ 6 ไร่  ภายในสวนหย่อมฯ แบ่งพื้นที่ ติดตั้งโดมใหญ่ 2 ชุด ขนาด 16×50 เมตร และ 13×50 เมตร  ร้านค้าอาหาร 60 ร้าน และ ศาลเจ้า 10 ราย จัดร้านค้าเว้นระยะห่าง 1.5 – 2 เมตร   ผู้มาใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย และผ่านจุดคัดกรองทางเข้าตามที่กำหนด

สำหรับ ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม และต้องตรวจด้วยเครื่อง Atk ก่อนเริ่มงานอย่างน้อย 2 วัน และเมื่อครบ 7 วัน ต้องตรวจรอบสองอีกครั้ง  โดยกำหนดตรวจครั้งแรก 2 ต.ค. 64 และวันที่  7 ต.ค.64 รวม 72 ชม. ต้องสวมหน้ากากอนามัย , ใส่หมวก , สวมผ้ากันเปื้อน , ใส่ถุงมือ  ผู้ค้าต้องวัดอุณหภูมิก่อนเริ่มการขายทุกวันทุกวัน ร้านค้าจะต้องมีส่วนปิดกั้นหน้าร้าน กันลูกค้าจับต้องอาหารได้   การจำหน่ายอาหารภายในงาน เน้นการจำหน่ายอาหารเจ เพื่อการนำกลับ ไม่ให้มีโต๊ะนั่งรับประทานอาหารภายในงาน  ทางผู้จัดงานเงอก็จะมีการประชาสัมพันธ์ มาตรการต่างๆ ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา กำหนด และจัดให้มีคณะกรรมการฯ เข้าตรวจพื้นที่ทุกวัน “ นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์   นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา  กล่าวถึงรายละเอียดของการจัดงานครั้งนี้เพิ่มเติม