วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงาน “ราตรีปาริชาต ลีลาศการกุศล ครั้งที่ 7” ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือการศึกษา

 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดยคุณนิภานันท์ ธรรมรัตน์  นายกสมาคมศิษย์เก่าพร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมจัดงาน “ราตรีปาริชาต ลีลาศการกุศล ครั้งที่ 7”  เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตปัจจุบัน และเปิดพื้นที่ในการพบปะสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และองค์กรต่าง ๆ  พร้อมทั้งเสริมสร้างสุขภาพที่ดีผ่านกีฬาลีลาศ และประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของสมาคมศิษย์เก่า จัดขึ้น ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมรับมอบเงินที่ได้รับจากการบริจาคและการจัดงานของสมาคมฯ เป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณต่อไป สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีนักเต้นลีลาศ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ด้วยบรรยากาศสนุกสนาน