วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

สมาคมผู้ประกอบการบริการเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาร่วมกับเทศบาลเมืองนครหาดใหญ่ จัดพิธีมอบรางวัล “ทำดีมีคนเห็น” ในโครงการ “เที่ยวหาดใหญ่ ของหายต้องได้คืน”

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 29 ธ.ค.65บริเวณการจัดงาน Walking street ถนนธรรมนูญวิถี (แยกโอเดี่ยน)พลตำรวจโทสาคร  ทองมณีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เป็นประธาน มอบรางวัล “ทำดีมีคนเห็น” ในโครงการ “เที่ยวหาดใหญ่ ของหายต้องได้คืน”ให้กับ รถยนต์โดยสารสาธารณะ(รถตุ๊กๆ)เป็นกำลังใจให้กับพนักงานขับรถสาธารณะในการทำความดีโดยมีผู้เข้ารับรางวัลมากถึง30คน

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาและเพื่อการให้บริการรถโดยสารสาธารณะตลอดจนเป็นศูนย์กลางที่คอยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เข้าเที่ยวในจังหวัดสงขลาทั้งชาวไทยและต่างชาติถือเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือภาครัฐได้เป็นอย่างดี

นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ ที่ปรึกษาสมาคมฯและที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่กล่าวว่าได้มีแนวความคิดให้ทางสมาคมฯจัดโครงการ “ทำดีมีคนเห็น”ให้กับทางสมาคมฯเพื่อให้พนักงานขับรถสาธรณะทุกๆท่านมีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการในฐานะเจ้าบ้านที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลอื่นและสำคัญที่สุดหากสิ่งของของนันักท่องเที่ยวหายในรถต้องได้คืน ดังสโลแกนที่ว่า “เที่ยวหาดใหญ่ ของหายต้องได้คืน”เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาและเป็นการรักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา อีกทางหนึ่ง หากพนักงานขับรถทำความดีจะมีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับบุคคลที่ทำความดึตลอดมาทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพนักงานขับรถสาธารณะในการทำความดีต่อไป