วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

สท.นครสงขลา ลงพื้นที่ ติดตามเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ พร้อมประเมินผลการจัดการบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564

บ่ายวันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายพิริรัฐ แก้วสุกใส นางอาภรณ์ ฤทธิเดช และนางดารา คงอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทีมสหวิชาชีพ และอสม. เพื่อติดตามเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ พร้อมประเมินผลการจัดการบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 โดยวันนี้ลงติดตามในพื้นที่ของศูนย์สุขภาพชุมชนสมิหลา จำนวน 8 ราย ซึ่งได้มอบชุดเยี่ยมและของใช้ที่จำเป็นพร้อมให้กำลังใจกับผู้ดูแลและผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง