วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองสงขลาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พื้นที่บริเวณคลองสำโรง

บ่ายวันที่ 25 เมษายน 2565 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองสงขลา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ในเดือนเมษายน 2565 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 25 เมษายน 2565 ด้วยการพัฒนา ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณคลองสำโรง หมู่ที่ 10 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายจักรธร สุริแสง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง นายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย รวมถึงเพื่อแสดงถึงความสามัคคีของทุกภาคส่วนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พัฒนาพื้นที่ชุมชนให้มีความเจริญ เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืนและถาวร