วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดพิธีมอบ ทุนการศึกษา “มูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี 2566” แก่เยาวชนผู้พิการ ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

วันที่ 22 กันยายน 2566 ณ ห้องวิจิตรทักษิณา ชั้น 3 ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา นายสมศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีฯ และนายสมพร จันทพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวรายงานฯ

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ได้จัดตั้ง “มูลนิธิน่านฟ้าไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุน และสร้างโอกาลทางการศึกษาแก่เยาวชนผู้พิการ ระดับประถมศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ประกอบด้วยกลุ่มพิการ 5 ประเกท ตังนี้ 1.พิการทางการมองเห็น 2.พิการทางการไต้ยิน 3.พิการทางร่างกายหรือสุขภาพ 4.พิการทางสติปัญญา และ 5.ออทิสติก เพื่อช่วยเหลือและสร้างโอกาสด้านการศึกษาแก่เด็กพิการให้สามารถเรียนรู้ร่วมกับเด็กปกติได้และสามารถใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้ตามปกติ ปีนี้ถือปีที่ 9 ที่มูลนิธิน่านฟ้าไทย ได้มอบโอกาสที่ดีให้แก่เยาวชนผู้พิการในระดับประถมศึกษา โดยมีผู้สนใจสมัครขอรับทุนฯ เป็นจำนวนกว่า 1,000 คน และมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับ ทุนการศึกษาทุนละ 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 165 ทุน แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 75 ทุน และศูนย์ภูมิภาค จำนวน 90 ทุน รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,650,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่น บาทถ้วน)

ในโอกาสนี้ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ บริษัท  วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี 2566” แก่เยาวชนผู้พิการ ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากพนักงานศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ มอบทุนการศึกษาเพิ่มเติมจำนวน5 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท ซึ่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ร่วมพิจารณาคัดเลือกเด็กพิการเพื่อรับทุนการศึกษาในครั้งนี้ และจัดกิจกรรมสันทนาการ การเล่นเกมส์มอบรางวัลอีกมากมาย

ทั้งนี้มีผู้ใหญ่ใจดีมามอบความสนุกสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับเด็ก ๆ เพิ่มเติมประกอบด้วย ผู้บังคับการกองบิน 56 (นาวาอากาศเอก อัศวิน จิตรมณีกาญจน์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บวท. บมจ.สายบินนกแอร์ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขา บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่ ถึงแม้ว่า บวท. จะมีภารกิจให้บริการการเดินอากาศ มุ่งเน้นความปลอดภัยทุกเส้นทางบิน แต่ความรับผิดชอบหนึ่งที่ถือเป็นเจตนารมณ์ของ บวท. คือการสร้างประโยชน์และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนผู้พิการมอบโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีความภาคภูมิใจในตนเอง