วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ศอ.บต. จัดกิจกรรมอบรมและเสวนาสื่อมวลชน ส่งเสริมเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ 5จังหวัดชายแดนใต้

24 ส.ค. 2020
789

ศอ.บต. โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารเข้าใจที่ดี ศอ.บต. จัดกิจกรรมอบรมและเสวนาสื่อมวลชน ส่งเสริมเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ & รีสอร์ท จังหวัดสงขลา โดยมีนายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมและเสวนาสื่อมวลชน ส่งเสริมเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมด้วยนายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6 และสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ มีการเสวนาโครงการเมืองต้นแบบ อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาอีกด้วย.

ทั้งนี้ มีการเสวนาโครงการเมืองต้นแบบ อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาอีกด้วย.