วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมมือ ICOFIS จุดประกายไอเดียเพิ่มมูลค่ากาแฟชุมชน

สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการจูงมือวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านทุ่งยาว อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง มองเห็นโอกาสเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ผุดไอเดียแรก สร้างภาพลักษณ์เพิ่มมูลค่าให้กับกาแฟอินทรีย์ ICOFIS COFFEE หนึ่งในสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งยาวพัฒนา โดยวิทยาลัยนานาชาติได้ออกแบบตราผลิตภัณฑ์กาแฟดริปแบบซอง และใช้กลยุทธ์ STORY โชว์จุดเด่นและความแตกต่างเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์กาแฟทำมือของชุมชน

ICOFIS COFFEE is handcrafted, organic-grown, fresh coffee from community farming enterprises. The coffee is carefully produced and well taken care of throughout every stage of production, beginning from fertilizing the soil organically, to handcrafting the production. And finally selecting, roasting and packaging the coffee beans to assure the highest quality of coffee. The suitable climate in the surrounding valleys results in a rich and unique taste of our coffee.

ICOFIS COFFEE is a group of organic community farming enterprises, located in Baan Thung Yao, Khao Chaison District, in the province of Phatthalung. The community is founded to provide farmers with an income from the cultivation and distribution of organic coffee by not relying on chemicals, but therefore focussing on sustainability and protection of nature

ผู้สนใจสนับสนุน ICOFIS COFFEE สามารถติดต่อสอบถาม วันเพ็ญ บัวคง นักวิชาการ ICOFIS หรือติดต่อชุมชนโดยตรงทาง facebook.com/IcofisCoffee