วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

“วนก.” มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล มอบถุงเติมสุขช่วยเหลือชุมชนบ้านเกาะยวน

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล สนองพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 ดำเนินงานตามปรัชญามหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ส่งมอบถุงเติมสุข พร้อมข้าวสาร อาหารแห้ง ช่วยเหลือชุมชนบ้านเกาะยวน ต.ละงู สร้างขวัญกำลังใจในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด

ดร.อัญชสา สีนวนแก้ว รองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (วนก.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) วิทยาเขตสตูล เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วยทีมงานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สงขลา นำถุงเติมสุขจำนวน 50 ชุด และข้าวสารจำนวน 29 ถุงๆ ละ 5 กก

ซึ่งได้จากเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 18,799 บาท ที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสมทบทุนช่วยเหลือชุมชนบ้านเกาะยวน ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล ที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ภายใต้โครงการ “รณรงค์ป้องกันการติดโรคโคโรนาไวรัส 2019 : ชาว วนก. จะอยู่เคียงข้างชุมชนบ้านเกาะยวน” เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ และดำเนินงานตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ดร.อัญชสา กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมกันสมทบทุนช่วยเหลือชุมชนบ้านเกาะยวน ขอบคุณคณาจารย์ที่ร่วมด้วยช่วยกันทั้งลงแรงและร่วมสบทบทุน ตลอดจนทีมผู้รับผิดชอบโครงการที่ช่วยร่วมกันทั้งเปิดรับบริจาค จัดหาข้าวสาร อาหารแห้ง และเวชภัณฑ์ ออกแบบสื่อ ประชาสัมพันธ์โครงการ และอื่น ๆ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมด้วยช่วยกัน จนทำให้โครงการสำเร็จด้วยดี ด้วยผลบุญนี้ที่ทุกท่านได้ร่วมแรง ร่วมกาย ร่วมใจ และร่วมทรัพย์ ขอส่งผลบุญให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุขต่อจากนี้และตลอดไป

ด้าน นายวีระสิทธิ์ วาดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านเกาะยวน กล่าวว่า ในนามของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านเกาะยวน ขอขอบคุณคณาจารย์ ตลอดจนพ่อแม่พี่น้องที่ร่วมกันบริจาค สมทบทุนเพื่อร่วมซื้อของให้กับพี่น้องหมู่ 3 ที่ป่วยจากโรคโควิด-19 ขอให้ผลบุญนี้กลับไปหาพวกท่านทั้งหลายหมื่นเท่าล้านเท่า