วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

รับสมัครนายก สมาชิก อบต.วันแรก ที่อบต.ทุ่งขมิ้นปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดเข้มข้น ผู้สมัครทยอยรับสมัคร

วันที่11ตุลาคม 2564 บรรยากาศการรับสมัครนายก และสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่อบต.ทุ่งขมิ้น ซึ่งทาง กกต.ได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น เจ้าหน้าที่ ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อรับสมัคร มีการตั้งจุดคัดกรอง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ วัดอุณหภูมิลงทะเบียนรายชื่อก่อนภายในบริเวณสถานที่รับสมัคร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งในช่วงเช้า มีผู้สมัครลงตำแหน่งนายก2ทีม คือทีมพัฒนาทุ่งขมิ้นของนายธัชพล หวังชูแก้ว อดีตนายก อบต.ทุ่งขมิ้นและทีมรวมพลังพัฒนา ร้อยเอก สุวิทย์ แก้วพรมได้นำสมาชิก ตบเท้าเข้าสมัครรับเลือกตั้ง และอีก1ท่านเป็นผู้สมัครส.อบต.อิสระซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อย

พื้นที่ทั้งหมดของตำบลทุ่งขมิ้นประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 5,577 คน มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 3,500คน และในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ถูกกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) สามารถมีได้แค่หมู่บ้านละ 1 คน ต่างจากการเลือกตั้งที่ผ่านๆมาที่ ส.อบต.มีหมู่บ้านละ 2 คน ส่งผลให้การเลือกตั้ง ส.อบต.ในครั้งนี้มีการแข่งขันกันสูง

สำหรับผลของการจับฉลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครโดยหมายเลข1ได้แก่ ทีมรวมพลังพัฒนาของ ร้อยเอก สุวิทย์ แก้วพรม หมายเลข2ได้แก่ทีมพัฒนาทุ่งขมิ้นของนายธัชพล หวังชูแก้ว อดีตนายก อบต.ทุ่งขมิ้นและในหมู่ที่4มีผู้สมัคร ส.อบต.จำนวน3ท่านได้แก่ นางศรัญญา สุธีสุนทร ผู้สมัครอิสระได้หมาย1 นายถวิล กองแก้ว ทีมพัฒนาทุ่งขมิ้นได้หมายเลข2 นายสถิต สกุลหรัง ได้หมายเลข3