วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุของสนามบิน ทหญ.

วันที่ 20 มีนาคม 2567 (เวลา 13.30 น.) นายนพพร พยัพไพร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) (รหญ.(ปร.)) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานดำเนินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุของสนามบิน ทหญ. เพื่อให้การดำเดินการฝึกซ้อมฯ เป็นไปตามแผนการฝึกซ้อมและบรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนฉุกเฉินสนามบิน ทหญ. มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะทำงานฯ ประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ หน่วยงานราชการ สายการบิน และผู้เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่