วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

รองผู้อำนวยการท่าอากาศหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) (รหญ.(ปร.)) เป็นประธานในกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 17 มกราคม 2567 (เวลา 11.00 น.) นายนพพร พยัพไพร รองผู้อำนวยการท่าอากาศหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) (รหญ.(ปร.)) ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 30,000.- บาท พร้อมมอบกระเป๋าเป้วันเด็ก จำนวน 100 ใบ และน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ AOT จำนวน 240 ขวด เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเยาวชน และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนผู้พิการทางสายตาให้ได้รับการศึกษา ได้รับโอกาสที่ดีทางสังคม โดยมีผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิด “การเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองดีของสังคม และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน” “Corporate Citizenship Airport”