วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) (รหญ.(สธ.) เป็นประธานมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์การศึกษาจำนวน 150,000.- บาท ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 (เวลา 10.30 น.) นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) (รหญ.(สธ.)) ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์การศึกษาจำนวน 150,000.- บาท ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 บ้านไอร์จาดา อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ดำเนินกิจกรรมโดย ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นำโดย นางสุภางค์ มาลานิยม ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม (ผอก.ฝกส.สกอญ.) ในโอกาสนี้ ทอท. ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ ผบ.ตชด.ภาค 4 นำคณะผู้แทนโรงเรียนตำรวจตำรวจตระเวนชายแดน เข้าร่วมพิธีมอบทุนฯ ณ ห้องประชุม 2 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่