วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) (รหญ.(ปร.)นำคณะกรรมการความปลอดภัยศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม บริษัท ปตท. จำกัด

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 (เวลา 09.00 น.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดย นายนพพร พยัพไพร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) (รหญ.(ปร.)) ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) นำคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของท่าอากาศยานหาดใหญ่ (คปอ.ทหญ.) เข้าศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายชัยรัตน์ กองแก้ว ผู้จัดการฝ่ายโรงแยกก๊าซขนอม ให้การต้อนรับ เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการนำมาพัฒนามาตรฐานงานด้านความปลอดภัยของท่าอากาศยานหาดใหญ่ ให้มีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนต่อไป