วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) รหญ. (สธ.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพ Front Line ในการช่วยเหลือทางการแพทย์ Basic Life Support”

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 (เวลา 08.00 น.) นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) รหญ. (สธ.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพ Front Line ในการช่วยเหลือทางการแพทย์ Basic Life Support” ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2566 โดย ฝพท. ได้จัดโครงการดังกล่าวเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Automated External Defibrillator : AED) อย่างถูกวิธี มีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยมีพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่เข้ารับการฝึกอบรม ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่