วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) รหญ. (สธ.) ร่วมรับวัคซีนซิโนแวคซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยจะทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้แก่พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) รหญ. (สธ.) พร้อมด้วยผู้บริหารท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมรับวัคซีนซิโนแวค จำนวน 270 โดส ซึ่งส่งมากับสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ WE269 ทั้งนี้ วัคซีนดังกล่าวได้รับการจัดสรรโดยการประสานจาก กอญ. และผู้บริหาร ทอท. ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยจะทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้แก่พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ จำนวน 270 คน ในวันที่ 25,27 และ 28 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการติดเชื้อแก่ผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการ ท่าอากาศยานหาดใหญ่