วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) รหญ.(ปร.) ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วม มอบน้ำดื่มแก่โรงทาน พระธรรมวงศาจารย์ ปันสุข เปลื้องทุกข์ชาวประชา วัดโคกสมานคุณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) รหญ.(ปร.) ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วม มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ AOT จำนวน 600 ขวด แก่โรงทานช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (COVID-19) ณ โรงทาน พระธรรมวงศาจารย์ ปันสุข เปลื้องทุกข์ชาวประชา วัดโคกสมานคุณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา