วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

นายปเวษ เศียรอุ่นรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) (รหญ.ปร.) เป็นประธานในกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) (รหญ.ปร.) เป็นประธานในกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ (จำนวนเงิน20,000 บาทถ้วน) ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับสังคม และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสในสังคม โดยพร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่